03 de maig 2013

PAH

 Coneixeu la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca?

La PAH de Barcelona és una plataforma d'acció que reuneix afectats per hipoteques i voluntaris solidaris en defensa dels ciutadans davant la usura bancària.
L'objectiu és aconseguir la dació en pagament retroactiva, una moratòria de desnonaments i lloguer social.

- Coneixes alguna persona que estigui afectada?

- Heu de fer un castell humà com volgueu, però tots hi heu de participar, i realitzar una fotografia per enviar-la a través del whats app . A la foto hi ha de sortir algun element, símbol, cartell... de la PAH. Entreu a la seu i demaneu-lo!