20 de setembre 2009

EL PLA DE DESENVOLUPAMENT ASSOCIATIU
DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

A principis de l’any 2008 la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa va ser mereixedora del primer premi de la vuitena convocatòria del Premi Barcelona Associacions, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona pel projecte Pla de Desenvolupament Associatiu del Clot-Camp de l’Arpa.
Aquest projecte es va dissenyar amb l’esperit d’obrir un procés participatiu amb les entitats de la Federació, així com amb persones i col·lectius afins a ella. Es volia repensar el seu funcionament i definir un escenari de futur que ens permetés treballar millor, desenvolupant nous projectes, establint sinèrgies i complicitats; aconseguint en definitiva un veritable treball en xarxa entre totes les persones i entitats que integren aquesta Federació.
El procés va començar el maig de 2008 amb una roda d’entrevistes a totes les entitats del territori per tal de presentar-los el projecte, la proposta de procés participatiu i recollir-ne les seves impressions, opinions i expectatives.
La finalitat bàsica era convidar a les entitats i a les persones a participar activament del procés. Finalment, en el marc de la passada Festa Major, es va convocar a totes aquestes entitats a un acte unitari en el que simbòlicament es va acordar donar el tret de sortida al procés participatiu.
Amb tota la informació recollida durant les entrevistes, s’ha redefinit el projecte inicial, adequant-lo a les expectatives i propostes aportades per les entitats. A més, s’ha contractat una consultora externa per tal de dinamitzar la primera fase d’aquest projecte, que passa per elaborar un diagnòstic de necessitats de la Federació d’Entitats que ens permeti definir posteriorment les línies i accions estratègiques a seguir de cara a millorar el seu funcionament i la seva capacitat d’incidència en el territori, i per extensió en la ciutat.
Tot just hem iniciat aquest procés de diagnòstic, però des d’aquí us volem convidar a participar activament del procés, doncs creiem que és una bona oportunitat per revisar i avaluar plegats el funcionament actual de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa i de les entitats que la conformen, tot buscant estratègies d’adaptació a la realitat social i associativa del segle XXI. Hem de posar altre cop en valor la capacitat reivindicativa, cohesionadora i dinamitzadora del conjunt d’associacions que conformen el barri del Clot-Camp de l’Arpa.
Si voleu participar activament del procés, o voleu més informació: federacio@farinera.org
Proper acte organitzat en el marc del PDAcc:

Jornada de debat: PENSEM JUNTS COM ESTEM FUNCIONANT A LA FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
Qui som? Com ens comuniquem? Quin és el paper de la Junta? Ens serveix organitzar-nos en comissions? He anat mai a un plenari? Per què? Tenim espai per demanar o proposar? Junts debatrem totes aquestes i altres qüestions.
Confirmeu la vostra assistència al 93 291 80 80 o a l’adreça electrònica: informacio@farinera.org
Dia: dissabte 24 d’octubre de 10 a 14h
Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot

Montse Balaguer
Grup motor del PDAcc