03 de maig 2013

k2

Sempre a punt: lema dels nois i noies que han fet la Promesa escolta i guia i dels caps. És el lema de tots els escoltes i de les guies. A partir de la publicació de Escoltisme per a nois el 1908, tots els escoltes i les guies formulen la Promesa escolta amb el propòsit del viure els ideals del Moviment. El text de la promesa escolta i guia i de la Llei escolta i guia ha anat canviant a través del temps i dels països. Quan els escoltes i les guies formulen la promesa o la renoven (compromís a Pioners i Caravel·les) fan la salutació tradicional, que consisteix en aixecar tres dits (que simbolitzen els deures dels escoltes i de les guies i els tres conceptes de la promesa. La resta de dits s’ajunten que també té el seu significat (el dit gros es posa sobre el dit menovell) : el germà gran ajuda al germà petit.


Per fer la prova:

Heu de fer amb unes banderes que trobareu al local el símbol del sempre a punt, fer la foto i enviar-la pel whassapp

PAH

 Coneixeu la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca?

La PAH de Barcelona és una plataforma d'acció que reuneix afectats per hipoteques i voluntaris solidaris en defensa dels ciutadans davant la usura bancària.
L'objectiu és aconseguir la dació en pagament retroactiva, una moratòria de desnonaments i lloguer social.

- Coneixes alguna persona que estigui afectada?

- Heu de fer un castell humà com volgueu, però tots hi heu de participar, i realitzar una fotografia per enviar-la a través del whats app . A la foto hi ha de sortir algun element, símbol, cartell... de la PAH. Entreu a la seu i demaneu-lo!